Directed Evolution Subtitles in Real-life Evaluation (DESIRE-NL)

Hieronder volgt een bijlage met een korte samenvatting van deze studie om u te helpen beslissen of u eraan wilt deelnemen. Gelieve dit document grondig door te nemen en toestemming te geven indien u akkoord gaat. Vervolgens kan u aan de vragenlijst beginnen.

Informatiebrief en Toestemmingspagina

We nodigen u hierbij uit om deel te nemen aan onze online vragenlijst. Met deze vragenlijst verzamelen we ervaringen en wensen van gebruikers van spraak-naar-tekst apps.

Waarom deze vragenlijst?

Als slechthorende is het vaak lastig om een gesprek te volgen, zeker in een groep of in rumoer. Technologie kan hierbij een oplossing bieden. Tegenwoordig zijn er steeds meer apps die automatisch gesprekken omzetten in tekst (transcriptie). Er zijn ook apps die speciaal ontwikkeld zijn om mensen met gehoorproblemen te ondersteunen. Wanneer u als slechthorende bijvoorbeeld een gesprek voert, zet de app het gesprek om in tekst. Hierdoor kunt u, als slechthorende meelezen wat er gezegd wordt.

Met de resultaten van deze vragenlijst kunnen we slechthorenden beter informeren over de het gebruik van spraak-naar-tekst apps. Daarnaast zullen we aandachtspunten delen met de ontwikkelaars van deze apps en met anderen die ons kunnen helpen bij het verbeteren van deze hulpmiddelen.

Minstens twee weken ervaring

Zodra u een app minstens twee weken heeft uitgeprobeerd, kunt u de vragenlijst invullen. Ervaren gebruikers van de apps kunnen meteen met de vragenlijst beginnen. Heeft u nog geen ervaring met spraak-naar-tekst apps, maar wilt u hier wel mee aan de slag? Via deze [link] vindt u instructies over hoe u kunt beginnen. Na twee weken gebruik van een spraak-naar-tekst app vragen wij u naar uw ervaringen.

U kunt meedoen aan dit onderzoek, wanneer u:

 • Gehoorproblemen hebt (/‘slechthorend bent’);
 • 16 jaar of ouder bent;
 • Een geschikte smartphone hebt voor spraak-naar-tekst apps;
 • Voldoende kunt zien om een tekst van het scherm te kunnen aflezen.

Lees onderstaande tekst goed door, vóórdat u deelneemt aan dit onderzoek

Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig.

 • De vragenlijst wordt volledig online ingevuld.
 • De vragenlijst bestaat uit ongeveer 20 vragen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten.
 • U kunt zich op elk moment terugtrekken door de vragenlijst te sluiten. Terugtrekken uit de studie of weigering om deel te nemen zal geen invloed hebben op uw relatie met het Radboudumc.
 • We verwachten geen nadelige effecten, bijwerkingen of ongemakken bij deelname aan dit onderzoek.
 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan deelname aan het onderzoek. Er is geen vergoeding voor deelname aan het onderzoek. Uw deelname is geheel vrijwillig en gaat niet ten koste van uw eigen risico.
 • Alle gegevens worden anoniem verzameld. Uw naam zal in geen enkel rapport of publicatie van het onderzoek voorkomen. Alleen geanonimiseerde, geaggregeerde informatie wordt gerapporteerd. Uw gegevens worden veilig opgeslagen en alleen leden van het onderzoeksteam hebben toegang tot deze informatie.
 • De wettelijke termijn van het opslaan van gegevens van dit type onderzoek is vastgesteld op (minimaal) 5 jaar en maximaal 15 jaar. Alle gegevens die uit dit onderzoek zijn verzameld, worden na deze termijn vernietigd.
 • Uw emailadres wordt apart van de andere gegevens opgeslagen zodat uw gegevens niet herleidbaar zijn. Zodra het onderzoek is afgerond en deelnemers zijn geïnformeerd over de resultaten wordt uw emailadres verwijderd uit de database.
 • De onderzoekers erkennen dat via de website met informatie over online-enquête (d.w.z. computationalaudiology.com) automatisch deelnemersgegevens kunnen worden verzameld zonder hun medeweten (d.w.z. IP-adressen). Hoewel deze informatie aan de onderzoekers kan worden verstrekt of toegankelijk wordt gemaakt, zal deze niet worden gebruikt of opgeslagen zonder toestemming van de deelnemer in het systeem van de onderzoekers. Omdat dit project gebruikmaakt van online verzameltechnieken, kunnen gegevens onderhevig zijn aan toegang door derden, als gevolg van verschillende beveiligingswetgevingen die nu in veel landen van kracht zijn, kan de vertrouwelijkheid en privacy van gegevens niet worden gegarandeerd tijdens online verzending.
 • Als u meedoet aan dit onderzoek stemt u in met inzage in uw onderzoeksgegevens door de medisch ethische toetsingscommissie, inspectie voor de gezondheidszorg en monitors van het Radboudumc. Zij controleren en beschermen de rechten van proefpersonen en zullen nagaan of de uitvoering van het onderzoek in overeenstemming is met wettelijke vereisten.

Jan-Willem Wasmann, MSc heeft dit onderzoek opgezet vanuit de afdeling KNO van het Radboudumc. Vragen over het onderzoek kunt u richten aan hem. Hij is te bereiken via onderstaande contactgegevens. Wilt u graag een onafhankelijk advies over meedoen aan dit onderzoek? Dan kunt u ook terecht bij de onafhankelijke arts.

Audiologisch Centrum

Jan-Willem.Wasmann@radboudumc.nl

Telefoon: (+3124) 361 35 06

Onafhankelijk arts:

Dr. Ronald Pennings

ronald.pennings@radboudumc.nl

Telefoon: (+3124) 361 49 34

Wilt u, voordat u met de vragenlijst begint, bevestigen dat u bovenstaande informatie hebt gelezen en akkoord gaat met deelname aan dit onderzoek door onderstaande velden in te vullen? Uw gegevens blijven volledig anoniem.

 • Ik heb de informatiebrief gelezen. Ook kon ik vragen stellen. Mijn vragen zijn goed genoeg beantwoord. Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik meedoe.
 • Ik weet dat meedoen vrijwillig is. Ook weet ik dat ik op ieder moment kan beslissen om toch niet mee te doen met het onderzoek, of om ermee te stoppen. Ik hoef dan niet te zeggen waarom ik wil stoppen.
 • Ik geef de onderzoekers toestemming om mijn gegevens te verzamelen en gebruiken. De onderzoekers doen dit alleen om de onderzoeksvraag van dit onderzoek te beantwoorden.
 • Ik weet dat voor de controle van het onderzoek sommige mensen al mijn gegevens kunnen inzien. Die mensen staan in deze informatiebrief. Ik geef deze mensen toestemming om mijn gegevens in te zien voor deze controle.
Loading... Loading...
You have selected an option that triggers this survey to end right now.
To save your responses and end the survey, click the 'End Survey' button below. If you have selected the wrong option by accident and/or wish to return to the survey, click the 'Return and Edit Response' button.